Invar legirana žica visoke čvrstoće

  • Invar legirana žica visoke čvrstoće

    Invar legirana žica visoke čvrstoće

    Invar 36 legura, poznata i kao invar legura, koristi se u okruženju koje zahteva veoma nizak koeficijent ekspanzije.Kirijeva tačka legure je oko 230 ℃, ispod koje je legura feromagnetna, a koeficijent ekspanzije je veoma nizak.Kada je temperatura viša od ove temperature, legura nema magnetizam i koeficijent ekspanzije se povećava.Legura se uglavnom koristi za proizvodnju dijelova približne konstantne veličine u rasponu temperaturnih varijacija, a široko se koristi u radiju, preciznim instrumentima, instrumentima i drugim industrijama.