Marke otpornosti na kočenje lokomotive

  • Marke otpornosti na kočenje lokomotive

    Marke otpornosti na kočenje lokomotive

    Marke otpornosti na kočenje lokomotiva koriste se kao glavni materijali kočionih otpornika električnih lokomotiva, dizel lokomotiva, lokomotiva podzemne željeznice, brzih vozova; I marke imaju savršene karakteristike sa visokim i stabilnim otporom, otpornošću na oksidaciju površine, otpornim na koroziju; bolja antivibracija, otpornost na puzanje pod visokim temperaturama može dobro zadovoljiti potrebe otpornika za kočenje električne lokomotive.